Skip to main content

Gezinstherapie
Tijdens de gezinstherapie worden alle betrokken gezinsleden samengebracht om te praten, te zoeken over wat hun als gezin bezig houdt.Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoek ik samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Verstoorde relaties kunnen leiden tot psychische klachten zoals depressie, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, stress… maar onrechtstreeks ook tot lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, verslaving,…

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen.

Een gezinstherapeut is erop gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren.