Skip to main content

Thema's die aan bod komen

Dit zijn thema's die aan bod kunnen komen in de relatietherapie

Emotionele samenhorigheid: Over gevoelens praten en ze kunnen uiten. Op zoek gaan naar overeenstemming tussen jou en je partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. Hoe kan ik de ander laten merken dat ik van hem hou. Hoe kunnen jullie op elkaar bouwen en elkaar vertrouwen.

Onafhankelijkheid: Hoe bouw je wederzijds respect op, hoe aanvaarden jullie elkaar zoals je bent en omgekeerd. Hoe belangrijk is eerlijkheid tegenover elkaar? Kan er veel besproken worden en gezegd worden? Kan jij goed naar je partner luisteren? Hoe gaan jullie om met jaloezie?

Identiteit: Wie ben jij als persoon? Heb jij een positief zelfbeeld, een algemene levenstevredenheid?

Conflicthantering: Hoe gaan jullie om met conflicten? Kunnen jullie rustig met elkaar praten? Slagen jullie er vaak in om op een rustige manier tot een oplossing te komen?

Seksualiteit: Zijn jullie tevreden over de seksualiteit en over de afstemming tussen jou en je partner met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied? Het is best mogelijk dat jullie relatie op meerdere van die thema's laag scoort of vast lijkt te lopen.

Wat maakt relaties (soms) zo moeilijk?

Je bent op de eerste plaats verschillend van je partner. Jullie komen uit verschillende gezinnen, families, achtergronden, milieus, enz...

Mogelijks heb jij of je partner een moeilijke jeugd achter de rug en draag je van daaruit allerlei meningen, visies, gedragspatronen, angsten en dergelijke nog mee. Dat heeft mogelijks onbewust een diepgaande en soms nefaste invloed op je huidige (of vroegere) relatie(s).
Er zijn allerlei onderliggende tegenstrijdige verwachtingen en verlangens.

  • De ene partner wil bv meer nabijheid, de andere wil meer afstand.
  • De ene wil meer autonomie, de andere meer controle.
  • De ene wil alles plannen en regelen, de andere wil meer spontaan leven en meer leven van wat zich elke dag aandient.
  • De ene is meer conventioneel, de andere meer onconventioneel.
  • De ene wil graag veel sociaal contact, de andere is meer op zichzelf enz...

Heel dikwijls wordt je aangetrokken tot bepaalde eigenschappen van je partner, die net later juist voor diepgaande problemen gaan zorgen. Je was bv zo aangetrokken tot de stevige uitstraling van je partner, maar nu ervaar je hem als een ongenaakbare blok. Of je was zo aangetrokken tot de vrolijkheid van je partner, maar nu blijkt ze lastig en depressief te reageren.

Soms zou je je partner willen veranderen, maar dat werkt niet.

Er zijn conflicten over bv huishoudelijke takenverdeling, over kinderen willen of niet, over hoe kinderen opvoeden, over wat je had verwacht van de relatie en jullie blijken daar niet op een redelijke manier over te kunnen praten.

Elke relatie kent verschillende fasen: het begin, de rijping, de fase van kinderen, de fase van kinderen die het nest uit vliegen, samen oud worden en zorg behoeven, enz ... Al die fasen brengen crisissen of veranderingen mee.

Een relatie kan ook onder druk komen te staan door een jachtig leven, werkdruk, ziekte, stress, tegenslagen, de dood of ziekte van een kind of een dierbare, moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen, enz...

Deze thema's gaan nu vooral over problemen en moeilijkheden in een partnerrelatie. Maar relatietherapie kan ook dienen om relatieproblemen preventief op te lossen!

We spreken dan van een relatie check up. We kennen allemaal een medische check up, sommigen doen dit jaarlijks, voor onze auto is een jaarlijkse check-up zelfs verplicht. Waarom zouden we dan geen tijd besteden om een balans op te maken van onze intieme relatie.

Je kan relatietherapie ook zien als een unieke kans om eens extra diep op je relatie en op jezelf in te zoomen. Dieper ingaan op deze problemen kan belangrijk zijn voor ieders individuele groei, ook als je tenslotte beslist om niet bij elkaar te blijven. Welke kwetsbaarheden zitten er achter die heftige reacties die jullie in jullie ruzies hebben? Welke pijn moet je jezelf toeëigenen, in plaats van de schuld bij je partner te leggen, enz...

Partners kiezen elkaar niet zomaar, een deel van jullie proces kunnen jullie dus best samen doormaken.

Maar wat als je partner niet wil mee komen? Je kan natuurlijk ook individueel aan je relatieproblemen werken, bv als de andere partner toch niet mee wil. Je kan in zo'n gesprekken toch stilstaan bij wat je dwars zit en samen met de therapeut bespreken wat je er kan aan doen. Vroeg of laat kan men dan nog proberen de partner erbij te betrekken.